Heart Open Bangle Bundle Offer

txtcont:--:
1 Bracelet
:|~|:txtblclass:--:ba-7756944:|~|:ttl5cont:--:

50% OFF!

:|~|:ttl5blclass:--:ba-7756940:|~|:ttl4cont:--:

$19.95

:|~|:ttl4blclass:--:ba-7756938:|~|:ttl3cont:--:

$39.95

:|~|:ttl3blclass:--:ba-7756934:|~|:ttl2cont:--:
SPECIAL OFFER 1
:|~|:ttl2blclass:--:ba-7756930:|~|:slctvrnt:--::|~|:shwqty:--:false:|~|:selclass:--:js-best-value-not-select:|~|:qty:--:1:|~|:prdurl:--:/cart:|~|:prdimgtp:--:variant:|~|:prdbtnltp:--:checkout:|~|:prdbtnelt:--:_self:|~|:prdbtncpt:--:BUY NOW!:|~|:prdbtnclass:--:zpa-button-padding-medium bcss-7756920:|~|:prdbtnalign:--:zpa-button-alignment-center:|~|:prdblclass:--:ba-7756920:|~|:lblvisattr:--:data-hidden-label:|~|:lbluptxt:--:BEST VALUE:|~|:lbltxtcont:--:BEST VALUE:|~|:lblmdltxt:--::|~|:lblblclass:--:ba-7756941:|~|:imgimgattr:--:alt="Heart to Heart Open Bangle" src="https://cdn01.zipify.com/images/000/717/983/original/2/offers1.jpg":|~|:imgblclass:--:zpa-mobile-align--center zpa-image-container zpa-align--center ba-7756924:|~|:img2blclass:--:zpa-mobile-align--center zpa-align--center ba-7756926:|~|:img2attr:--:alt="Trust Badges" src="https://cdn01.zipify.com/images/000/717/984/original/1/627207_20170417T161416-%281%29.png":|~|:handle:--:heart-to-heart-open-bangle:|~|:eid:--:7756920:|~|:bvuppclass:--:uca-7756941:|~|:bvprcsvclass:--:hidden mat-7756941:|~|:bvcrnrclass:--:hidden lat-7756941:|~|:brd1blclass:--:zpa-lazyload:|~|:bprcttlclass:--:hidden uat-7756941:|~|:addcrtmsg:--:Product has been added to cart
txtcont:--:
2 Bracelets
:|~|:txtblclass:--:ba-7756947:|~|:ttl5cont:--:

55% OFF!

:|~|:ttl5blclass:--:ba-7756937:|~|:ttl4cont:--:

$36.99

:|~|:ttl4blclass:--:ba-7756939:|~|:ttl3cont:--:

$79.99

:|~|:ttl3blclass:--:ba-7756946:|~|:ttl2cont:--:

SPECIAL OFFER 2

:|~|:ttl2blclass:--:ba-7756929:|~|:slctvrnt:--::|~|:shwqty:--:false:|~|:selclass:--:js-best-value-not-select:|~|:qty:--:1:|~|:prdurl:--:/cart:|~|:prdimgtp:--:variant:|~|:prdbtnltp:--:checkout:|~|:prdbtnelt:--:_self:|~|:prdbtncpt:--:BUY NOW!:|~|:prdbtnclass:--:zpa-button-padding-medium bcss-7756919:|~|:prdbtnalign:--:zpa-button-alignment-center:|~|:prdblclass:--:ba-7756919:|~|:lblvisattr:--:data-hidden-label:|~|:lbluptxt:--:BEST VALUE:|~|:lbltxtcont:--:BEST VALUE:|~|:lblmdltxt:--::|~|:lblblclass:--:ba-7756943:|~|:imgimgattr:--:alt="Heart to Heart Open Bangle" src="https://cdn01.zipify.com/images/000/717/982/original/2/offers2.jpg":|~|:imgblclass:--:zpa-mobile-align--center zpa-image-container zpa-align--center ba-7756923:|~|:img2blclass:--:zpa-mobile-align--center zpa-align--center ba-7756945:|~|:img2attr:--:alt="Trust Badges" src="https://cdn01.zipify.com/images/000/717/986/original/1/627207_20170417T161416-%281%29.png":|~|:handle:--:2-sets-of-heart-to-heart-open-bangles:|~|:eid:--:7756919:|~|:bvuppclass:--:uca-7756943:|~|:bvprcsvclass:--:hidden mat-7756943:|~|:bvcrnrclass:--:hidden lat-7756943:|~|:brd1blclass:--:zpa-lazyload:|~|:bprcttlclass:--:hidden uat-7756943:|~|:addcrtmsg:--:Product has been added to cart
txtcont:--:
BUNDLE OFFER
3 Bracelets
:|~|:txtblclass:--:ba-7756925:|~|:ttl5cont:--:

59% OFF!

:|~|:ttl5blclass:--:ba-7756933:|~|:ttl4cont:--:

$49.99

:|~|:ttl4blclass:--:ba-7756942:|~|:ttl3cont:--:

$119.85

:|~|:ttl3blclass:--:ba-7756932:|~|:ttl2cont:--:
SPECIAL OFFER 3
:|~|:ttl2blclass:--:ba-7756928:|~|:slctvrnt:--::|~|:shwqty:--:false:|~|:selclass:--::|~|:qty:--:1:|~|:prdurl:--:/cart:|~|:prdimgtp:--:variant:|~|:prdbtnltp:--:checkout:|~|:prdbtnelt:--:_self:|~|:prdbtncpt:--:BUY NOW!:|~|:prdbtnclass:--:zpa-button-padding-medium bcss-7756921:|~|:prdbtnalign:--:zpa-button-alignment-center:|~|:prdblclass:--:ba-7756921:|~|:lblvisattr:--::|~|:lbluptxt:--:BEST VALUE:|~|:lbltxtcont:--:BEST VALUE:|~|:lblmdltxt:--:Save 59%!:|~|:lblblclass:--:ba-7756927:|~|:imgimgattr:--:alt="Heart to Heart Open Bangle" src="https://cdn01.zipify.com/images/000/717/981/original/2/offers3.jpg":|~|:imgblclass:--:zpa-mobile-align--center zpa-image-container zpa-align--center ba-7756922:|~|:img2blclass:--:zpa-mobile-align--center zpa-align--center ba-7756931:|~|:img2attr:--:alt="Trust Badges" src="https://cdn01.zipify.com/images/000/717/985/original/1/627207_20170417T161416-%281%29.png":|~|:handle:--:3-sets-of-heart-to-heart-open-bangles:|~|:eid:--:7756921:|~|:bvuppclass:--:uca-7756927:|~|:bvprcsvclass:--:mat-7756927:|~|:bvcrnrclass:--:lat-7756927:|~|:brd1blclass:--:zpa-lazyload:|~|:bprcttlclass:--:uat-7756927:|~|:addcrtmsg:--:Product has been added to cart
txtcont:--:
1 Bracelet
:|~|:txtblclass:--:ba-7757023:|~|:ttl5cont:--:

50% OFF!

:|~|:ttl5blclass:--:ba-7757010:|~|:ttl4cont:--:

$19.95

:|~|:ttl4blclass:--:ba-7757015:|~|:ttl3cont:--:

$39.95

:|~|:ttl3blclass:--:ba-7757007:|~|:ttl2cont:--:
SPECIAL OFFER 1
:|~|:ttl2blclass:--:ba-7757008:|~|:slctvrnt:--::|~|:shwqty:--:false:|~|:selclass:--:js-best-value-not-select:|~|:qty:--:1:|~|:prdurl:--:/cart:|~|:prdimgtp:--:variant:|~|:prdbtnltp:--:checkout:|~|:prdbtnelt:--:_self:|~|:prdbtncpt:--:BUY NOW!:|~|:prdbtnclass:--:zpa-button-padding-medium bcss-7756998:|~|:prdbtnalign:--:zpa-button-alignment-center:|~|:prdblclass:--:ba-7756998:|~|:lblvisattr:--:data-hidden-label:|~|:lbluptxt:--:BEST VALUE:|~|:lbltxtcont:--:BEST VALUE:|~|:lblmdltxt:--::|~|:lblblclass:--:ba-7757011:|~|:imgimgattr:--:alt="Gold Heart Charm Chain Bracelet" src="https://cdn01.zipify.com/images/000/718/000/original/2/offers1.jpg":|~|:imgblclass:--:zpa-mobile-align--center zpa-image-container zpa-align--center ba-7757000:|~|:img2blclass:--:zpa-mobile-align--center zpa-align--center ba-7757003:|~|:img2attr:--:alt="Trust Badges" src="https://cdn01.zipify.com/images/000/718/003/original/1/627207_20170417T161416-%281%29.png":|~|:handle:--:heart-to-heart-open-bangle:|~|:eid:--:7756998:|~|:bvuppclass:--:uca-7757011:|~|:bvprcsvclass:--:hidden mat-7757011:|~|:bvcrnrclass:--:hidden lat-7757011:|~|:brd1blclass:--:zpa-lazyload:|~|:bprcttlclass:--:hidden uat-7757011:|~|:addcrtmsg:--:Product has been added to cart
txtcont:--:
2 Bracelets
:|~|:txtblclass:--:ba-7757020:|~|:ttl5cont:--:

55% OFF!

:|~|:ttl5blclass:--:ba-7757014:|~|:ttl4cont:--:

$36.99

:|~|:ttl4blclass:--:ba-7757021:|~|:ttl3cont:--:

$79.99

:|~|:ttl3blclass:--:ba-7757016:|~|:ttl2cont:--:

SPECIAL OFFER 2

:|~|:ttl2blclass:--:ba-7757006:|~|:slctvrnt:--::|~|:shwqty:--:false:|~|:selclass:--:js-best-value-not-select:|~|:qty:--:1:|~|:prdurl:--:/cart:|~|:prdimgtp:--:variant:|~|:prdbtnltp:--:checkout:|~|:prdbtnelt:--:_self:|~|:prdbtncpt:--:BUY NOW!:|~|:prdbtnclass:--:zpa-button-padding-medium bcss-7756997:|~|:prdbtnalign:--:zpa-button-alignment-center:|~|:prdblclass:--:ba-7756997:|~|:lblvisattr:--:data-hidden-label:|~|:lbluptxt:--:BEST VALUE:|~|:lbltxtcont:--:BEST VALUE:|~|:lblmdltxt:--::|~|:lblblclass:--:ba-7757009:|~|:imgimgattr:--:alt="Heart to Heart Open Bangle" src="https://cdn01.zipify.com/images/000/718/001/original/2/offers2.jpg":|~|:imgblclass:--:zpa-mobile-align--center zpa-image-container zpa-align--center ba-7757001:|~|:img2blclass:--:zpa-mobile-align--center zpa-align--center ba-7757024:|~|:img2attr:--:alt="Trust Badges" src="https://cdn01.zipify.com/images/000/718/005/original/1/627207_20170417T161416-%281%29.png":|~|:handle:--:2-sets-of-heart-to-heart-open-bangles:|~|:eid:--:7756997:|~|:bvuppclass:--:uca-7757009:|~|:bvprcsvclass:--:hidden mat-7757009:|~|:bvcrnrclass:--:hidden lat-7757009:|~|:brd1blclass:--:zpa-lazyload:|~|:bprcttlclass:--:hidden uat-7757009:|~|:addcrtmsg:--:Product has been added to cart
txtcont:--:
BUNDLE OFFER
3 Bracelets
:|~|:txtblclass:--:ba-7757017:|~|:ttl5cont:--:

59% OFF!

:|~|:ttl5blclass:--:ba-7757019:|~|:ttl4cont:--:

$49.99

:|~|:ttl4blclass:--:ba-7757012:|~|:ttl3cont:--:

$119.85

:|~|:ttl3blclass:--:ba-7757018:|~|:ttl2cont:--:
SPECIAL OFFER 3
:|~|:ttl2blclass:--:ba-7757025:|~|:slctvrnt:--::|~|:shwqty:--:false:|~|:selclass:--::|~|:qty:--:1:|~|:prdurl:--:/cart:|~|:prdimgtp:--:variant:|~|:prdbtnltp:--:checkout:|~|:prdbtnelt:--:_self:|~|:prdbtncpt:--:BUY NOW!:|~|:prdbtnclass:--:zpa-button-padding-medium bcss-7756999:|~|:prdbtnalign:--:zpa-button-alignment-center:|~|:prdblclass:--:ba-7756999:|~|:lblvisattr:--::|~|:lbluptxt:--:BEST VALUE:|~|:lbltxtcont:--:BEST VALUE:|~|:lblmdltxt:--:Save 59%!:|~|:lblblclass:--:ba-7757022:|~|:imgimgattr:--:alt="Heart to Heart Open Bangle" src="https://cdn01.zipify.com/images/000/718/002/original/2/offers3.jpg":|~|:imgblclass:--:zpa-mobile-align--center zpa-image-container zpa-align--center ba-7757002:|~|:img2blclass:--:zpa-mobile-align--center zpa-align--center ba-7757013:|~|:img2attr:--:alt="Trust Badges" src="https://cdn01.zipify.com/images/000/718/004/original/1/627207_20170417T161416-%281%29.png":|~|:handle:--:3-sets-of-heart-to-heart-open-bangles:|~|:eid:--:7756999:|~|:bvuppclass:--:uca-7757022:|~|:bvprcsvclass:--:mat-7757022:|~|:bvcrnrclass:--:lat-7757022:|~|:brd1blclass:--:zpa-lazyload:|~|:bprcttlclass:--:uat-7757022:|~|:addcrtmsg:--:Product has been added to cart